Skip to main content

2019-2020
SSC Meetings/
Juntas del SSC

10/15/19

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

12/10/19

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

02/11/20

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

05/19/20

 • Agenda/Orden del día
 • Minutes/Minuta
 • Training Materials/Materiales de capacitación

SSC - School Site Council

SSC Meeting Dates

Meeting Dates 2019 - 2020 / Fechas de las juntas 2019 - 2020

Tuesday, October 15, 2019
Martes, 15 de octubre del 2019.

7:45 a.m. at Rea's Resource Room

 

Tuesday, December 10, 2019
Martes, 10 de diciembre del 2019.

7:45 a.m. at Rea's Resource Room

 

Tuesday, February 11, 2020
Martes, 11 de febrero del 2020.

7:45 a.m. at Rea's Resource Room

 

Tuesday, May 19, 2020
Martes, 19 de abril del 2020.

7:45 a.m. at Rea's Resource Room

 

Contact Us
Para mayor información
Paula Gordon
School Community Facilitator
949-515-6905 ext 2527
pgordon@nmusd.us

School Council Members

 • Leslye Acosta, Parent 
 • Pat Butler, Classified Staff
 • Amelia Chin, Teacher 
 • Duane Cox, Principal
 • Yesenia De La Rosa, Parent
 • Alicia Esquivel, Parent
 • Paula Gordon, Community Facilitator 
 • Hector Jimenez, Parent 
 • Megan Merrick, Teacher